Scena Eksperymentalna

Etiudy studentów PWST WTT z Bytomia

10 - 12 sierpnia

Szczegó??y w opisie

 
PWST WTT czyli Wydzia?? Teatru Ta??ca w Bytomiu Pa??stwowej Wy??szej Szko??y Teatralnej w Krakowie. M??odzi aktorzy teatru ta??ca przedstawi? etiudy przygotowane w trakcie studiów:
 • 10.08 godz. 18:30 Suknie
  Muzeum Okr?gowe ul. Ko??ciuszki 81 
  wyst?puj?: Amanda Barna??, Anna Miku??a, Grzegorz ?abuda, Dariusz Nowak 
 • 11.08 godz. 19:30 I Blok Etiud
  SOK, sala granatowa, ul. Noniewicza 71
  Three Days of Snow - Anna Miku??a, Dariusz Nowak
  Inside - Anna Miku??a
  Room 101 - Dariusz Nowak
 • 12.08 godz. 18:50 Tury??ci
  Muzeum Okr?gowe, ul. Ko??ciuszki 81
  wyst?puj?:  Amanda Barna??, Anna Miku??a, Grzegorz ?abuda, Dariusz Nowak 
 • 12.08 godz. 20:30 II Blok Etiud
  Muzeum Okr?gowe, ul. Ko??ciuszki 81 
  Ludzie Ptaki - Andrzej Michalski
  Cheers darlin' - Agnieszka Michalik
  Disney - Mateusz Flis 
 
 

 

 

X
Poprzednie edycje:  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006

Projekt: funidea.eu

Wykonanie: make-web.pl